Statut

STATUT

Rozdział I. Kim jesteśmy

Art. 1. Duszpasterstwo Absolwentów pw. św. Józefa przy Klasztorze oo. Dominikanów na warszawskim Służewie (dalej „duszpasterstwo”) powstało w roku 2005, jako miejsce formacji osób w wieku po studenckim. Patronem grupy jest św. Józef.

Art. 2. Miejscem spotkań i podstawowej formacji duszpasterstwa jest klasztor oo. Dominikanów
w Warszawie na Służewie (ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa).

Art. 3. Duchowość duszpasterstwa tworzona jest w oparciu o:

  • Pismo Św., Tradycję i Magisterium Kościoła
  • wspólnotę
  • Liturgię i modlitwę

Rozdział II. Cele duszpasterstwa

Art. 4. Głównymi celami duszpasterstwa są:

  • odnowa osobistego życia duchowego, modlitwy, relacji z Bogiem
  • wzrastanie we wzajemnej miłości
  • służba Kościołowi Katolickiemu poprzez rozwijanie otrzymanych darów i charyzmatów Ducha Świętego
  • pomoc w rozeznaniu powołania w Kościele

Art. 5. Duszpasterstwo nie jest grupą terapeutyczną, ani pomocową.

 

Rozdział III. Struktura i organizacja

Art. 6. Do duszpasterstwa mogą należeć zarówno parafianie, jak i osoby mieszkające poza parafią.

Art. 7. Działalność duszpasterstwa jest skierowana do osób w wieku po studenckim tj. 24-39 lat. Ukończenie studiów nie jest wymagane. Sugerowany maksymalny czas uczestnictwa to 5 lat.

Art. 8. Członkami duszpasterstwa są osoby, które regularnie uczestniczą w spotkaniach.

Art. 9. Przeor Klasztoru oo. Dominikanów przydziela duszpasterstwu duszpasterza(-y) z grona swoich ojców. Okres posługi duszpasterza jest zależny wyłącznie od wspólnoty klasztornej i nie jest regulowany w niniejszym statucie.

Art. 10. Zadaniem duszpasterza są w szczególności:
czuwanie nad realizacją Art. 3 i 4 niniejszego statutu
pomoc w przygotowaniu ogólnego programu działania duszpasterstwa
posługa sakramentalna w duszpasterstwie
koordynacja sposobu funkcjonowania duszpasterstwa w odniesieniu do klasztoru i parafii.

Art. 11. Najbliższymi współpracownikami duszpasterza są odpowiedzialni (w liczbie dwóch osób – kobiety i mężczyzny) wybierani na roczną kadencję. Duszpasterz i odpowiedzialni ściśle współpracują z odpowiedzialnymi poszczególnych grupek – grupkowymi.

Art. 12. Odpowiedzialni są wybierani zwykłą większością głosów w ramach głosowania członków duszpasterstwa, które odbywa się każdego roku w czerwcu (lub w wyjątkowych sytuacjach w innym możliwym terminie). Kadencja odpowiedzialnych rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyników głosowania po wcześniejszej akceptacji duszpasterza.

Art. 13. Odpowiedzialni odpowiadają w szczególności za:

  • przygotowanie ogólnego programu i określenie kierunku działań duszpasterstwa na dany rok
  • koordynację bieżących działań duszpasterstwa
  • ustalenie posług i funkcji w strukturze duszpasterstwa na dany rok
  • dysponowanie środkami finansowymi duszpasterstwa
  • proponowanie ewentualnych zmian w statucie.

Art. 14. W duszpasterstwie funkcjonują małe grupy dzielenia oraz grupy tematyczne.

 

Rozdział IV. Formacja

Art. 15. Duszpasterstwo czerpie z Tradycji i duchowości Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem duchowości dominikańskiej.

Art. 16. Formacja w duszpasterstwie składa się w szczególności z:

  • Mszy Świętych
  • Adoracji Najświętszego Sakramentu
  • Liturgii Godzin
  • cotygodniowych spotkań modlitewno-formacyjnych od września/października do czerwca
  • spotkań w małych grupach dzielenia
  • rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

Rozdział V. Postanawiania końcowe

Art. 17. Statut został zatwierdzony przez duszpasterza/-y oraz odpowiedzialnych.

Art. 18. Każdorazowa zmiana statutu wymaga jednomyślnej zgody duszpasterza/-y oraz odpowiedzialnych.