Kontakt

Drogi do Sali „Św. Józefa” oraz dolnego kościoła (dolny kościół znajduje się bezpośrednio pod górnym kościołem, wejście jak do sali „Św Józefa”), oraz miejsce Chórku Klasztornego