Feedy RSS:Wpisy

Jesteś Nowa/Nowy?

Nie wiesz od czego zacząć?

> Wszystko w Niezbędniku <

Nasz Patron - św. Józef

> Więcej tutaj <

Archiwum

Rok ze św. Pawłem – finał

Na poniedziałkowym spotkaniu w dniu 15 czerwca 2009 roku, podsumowaliśmy roczny cykl poświęcony życiu i nauczaniu św. Pawła. Raz jeszcze prześledziliśmy pokrótce jego bogaty życiorys oraz trasy podróży. Zatrzymywaliśmy się przy najbardziej barwnych wydarzeniach opisanych w Dziejach Apostolskich.

Paweł był niewątpliwie otwarty na natchnienia z Góry. Był również indywidualistą, silną osobowością i nie bał się konfliktów. Wielki jest jego dorobek w zakresie nauki o miłości, o wierze i usprawiedliwieniu, czy też koncepcja Kościoła jako mistycznego Ciała Chrystusa, która być może ukształtowała się pod wpływem spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem.

W życiu Pawła, pełnym działania i podróży, jest też miejsce na spektakularne porażki, jak choćby w Atenach. Jednak nawet pozornie wielkie przegrane – jak uwięzienie w Jerozolimie i podróż więzienna do Rzymu, potrafią prowadzić do spełnienia – choćby wyrażonego w Liście do Rzymian wielkiego marzenia o przybyciu do stolicy Cesarstwa.

To był rok dobrych, urozmaiconych spotkań i mocny punkt naszej ramówki. Mapy i materiały filmowe, niewątpliwie pomogły prześledzić trasy wypraw misyjnych. Na mnie duże wrażenie wywarły te końcowe spotkania, które poświęcaliśmy na zgłębianie twórczości i nauczania Apostoła. Zanotowałem sobie, co ciekawsze myśli. Na kolejny rok warto znaleźć równie interesujący temat spotkań biblijnych.