Feedy RSS:Wpisy

Jesteś Nowa/Nowy?

Nie wiesz od czego zacząć?

> Wszystko w Niezbędniku <

Nasz Patron - św. Józef

> Więcej tutaj <

Archiwum

1 grudnia 2008 r. – “Między herezją a ortodoksją”

W ramach naszych spotkań teologicznych “Między herezją a ortodoksją” tym razem zajmiemy się postacią Teodoreta z Cyru (ok. 393 – ok. 466 r. po Chr.).

Życie tego biskupa i teologa było niezwykle burzliwe: potępiony i pozbawiony urzędu przez synod “zbójecki” w Efezie (449), został zrehabilitowany na Soborze Chalcedońskim (451), by następnie – już po śmierci – doczekać się potępienia swoich dzieł przez Sobór Konstantynopolitański II (553).

Ponieważ najwybitniejsze dzieło teologiczne Teodoreta – Eranistes (Żebrak) – nie zostało dotąd przetłumaczone na język polski, będziemy czytać jego list Do Jana, ekonoma.